Bindmiddeltypen

splat, purple, paint
Bestel-verf.nl

In dit artikel wordt informatie gegeven over bindmiddeltypen met betrekking tot opbouw, soorten, eigenschappen, kenmerkende eigenschappen en toepassingsgebied. Deze informatie kan ondersteuning bieden bij de herkenning van verfsoorten.

Alkydhars

Alkydhars wordt bereid uit

 • meerwaardige alcoholen (glycerol of pentaerytritol),
 • meerwaardige zuren (ftaalzuuranhydride),
 • vetzuren van drogende olien.

De reactie tussen meerwaardige zuren en de meerwaardige alcohol levert een ester op (flataathars). Deze is hard en bros om deze op te lossen wordt deze chemisch gebonden aan elastische vetzuurketens van drogende olien. Voor de bereiding van alkydharsen kunnen vetzuren worden gebruikt van lijnolie, houtolie, soyaolie en recineenolie.
Het gebruikte vetzuur bepaalt voor een deel de eigenschappen. Het type en de eigenschappen van alkydharsen worden bepaald door:

 • gebruikte meerwaardig zuur
 • gebruikte meerwaardig alcohol
 • gebruikte vetzuur
 • percentage vetzuren
 • toegevoegde stoffen

Soorten

Alkydharsen komen in vele gemodificeerde vormen voor, enkele zijn:

 • Alkydhars gemodificeerd met lijnolievetzuren
 • Alkhydhars gemodificeerd met houtolievetzuren
 • Alkydhars gemodificeerd met vetzuren van soyaolie
 • Alkydhars gemodificeerd met polyurethan

Men spreekt van olievrij, magere, middel-vette en vette alkydharsen afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte vetzuren.

Eigenschappen

 • Goede buitenduurzaamheid (geringe bestandheid tegen UV invloeden)
 • Redelijk bestandheid tegen chemicaliën (niet bestand tegen zuren)
 • Oxydatief drogend, daardoor gevoelig voor siccatieven, pigmenten en hulpstoffen
 • Bepaalde typen drogende alkydharsen kunnen bijzondere eigenschappen hebben. Zo bevatten soja-olie-alkydharsen minder dubbele bindingen dan lijnolie-harsen. Ze vergelen dus belangrijk minder en drogen minder snel
 • Verzeepbaar (niet bestand tegen logen)

Kenmerkende eigenschappen

 • Oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen
 • Niet bestand tegen zuren
 • Dikkere lagen kunnen gaan schroeien

Toepassing

 • Hout
  • Grondlak, aflak woning- en utiliteitbouw
  • Grondlak, aflak industriele toepassingen (timmerindustrie)
 • Metaal
  • Grondlak, aflak woning- en utiliteitbouw
  • Grondlak, aflak industriele toepassingen (construcities)
 • Steen
  • Afwerking wanden, muren binnen en buiten

Acrylaathars

Acrylaatharsen worden verkregen door polymerisatie van ethyl- of butyl-esters van acrylzuur en methacrylzuur. Door variaties van de uitgangsproducten kunnen de verkregen polymeren verschillen in eigenschappen vertonen, zoals hardheid, flexibiliteit, oplosbaarheid en mengbaarheid.

Soorten

 • Alcrylaatharsen komen globaal in drie vormen als bindmiddel in verfproducten voor:
  1. Opgelost in esters en ketonen
  2. Als 2-componenten bindmiddel
  3. In dispersievorm
 • Alcrylaathars kan ook voorkomen in combinatie met andere kunstharsen (alkyd, nitrocellulose)

Eigenschappen

 • Goede buitenduurzaamheid
 • Chemicaliën bestendig
 • Onverzeepbaar
 • Goed glansbehoud
 • Elastisch / taai
 • Hoge wateropname
 • Grote waterdampdoorlatendheid

Kenmerkende eigenschappen

 • Bestand tegen UV-straling (afpoederen, glansafname gering)
 • Redelijke vloeing, kwaststrepen duidelijk zichtbaar
 • Thermoplastisch bij verhitten
 • Oplosbaar in alcohol

Toepassing

Oplosmiddelhoudende acrylhaathars:

 • Steen
  • Afwerking wanden, muren binnen en buiten
 • Metaal
  • Grondlak, aflak industriële toepassingen (constructies, autolakken, metaalvernissen)

Acrylaathars in 2-componenten lakken:

 • Metaal
  • Grandlak en aflak industriele toepassingen (constructies, autolakken, vliegtuiglakken, lakken voor huishoudelijke apparatuur)

Acrylaatdispersie:

 • Hout
  • Grondlak, aflak woning en utiliteitsbouw
  • Grondlak, aflak industriële toepassingen (timmerindustrie)
 • Steen
  • Afwerking wanden, muren binnen en buiten.

 Epoxy

Een molecuul epoxyhars bestaat uit meerdere epoxygroepen, minimaal 2 groepen per molecuul. Deze kunnen bij kamertemperatuur reageren met alifatische aminen. Neemt men een meerwaardige aminen als verharder, dan kan weer een ruimtelijk macromolecuul ontstaan.

Soorten

 • Oplosmiddelhoudende epoxy’s
 • Oplosmiddelvrije epoxy’s
 • Epoxy in combinatie met anderekunstharsen (ureum, melamine, fenol polyester)
 • Epoxy in combinatie met koolteer

Eigenschappen

 • Bestand tegen chemicalien
 • Zeer goede hardheid
 • Kras- en stootvast
 • Waterbestendig
 • Zeer dichte lagen
 • Beperkte polife

Kenmerkende eigenschappen

 • Slecht bestand tegen UV-licht (sterk poederen)

Toepassing

 • Hout
  • Grondlak woning- en utiliteitsbouw (verbindingen)
 • Metaal
  • Grondlak, aflak woning- en utiliteitsbouw
  • Grondlak, aflak industriële toepassingen (constructies)
 • Steen
  • Afwerking vloeren, wanden, muren binnen en buiten