Het fabricageproces van verf

painter, delete, hauswand
Bestel-verf.nl

Het maken van verf is een relatief eenvoudig proces. Het proces is in grote lijnen als volgt weer te geven:

verf-fabricageproces1) Tijdens de mengfase worden de belangrijkste bestanddelen gemengd zoals het bindmiddel de pigmenten en het oplosmiddel. Dit mengen kan worden uitgevoerd met een dissolver. Dit is een platte schijf met omgebogen tanden. Hierna wordt de verf fijner gemengd bijvoorbeeld met behulp van een sandmill of een perlmill. 

2) Hierna volgt het toevoegen van hulpstoffen en oplosmiddelen. Met behulp van een kleurenautomaat kunnen vervolgens verven op kleur worden gemaakt. Dit kan door enkele basiskleuren met elkaar te mengen (ready mix) of door kleurpasta’s aan een bepaalde basiskleur.

3) Voor het afvullen van de verf wordt deze eerst gezeefd om eventuele verontreinigingen te verwijderen. Daarna wordt de verf afgevuld in de verpakking. Nadat de deksel is aangebracht wordt de verf nog even “gekopt” zodat de deksel aan de binnenzijde goed is afgedekt met verf. Tijdens het etiketteren wordt de bus van een batchnummer voorzien. 

4) Hierna volgt het verzenden of opslaan van de verf. Verffabrikanten hebben tegenwoordig volautomatisch gestuurde distributiecentra.Hierna volgt het verzenden of opslaan van de verf. Verffabrikanten hebben tegenwoordig volautomatisch gestuurde distributiecentra.

De samenstelling van verf

Verf is doorgaans een mengsel van een aantal verschillende bestanddelen. Deze bestanddelen kan men onderverdelen in een tweetal hoofdgroepen.

Niet vluchtige of vaste bestanddelen

 • Bindmiddelen
 • Pigmenten
 • Vulstoffen
 • Niet vluchtige hulpstoffen

Vluchtige bestanddelen

 • Oplosmiddelen
 • Verdunningsmiddelen
 • Vluchtige hulpstoffen

Door het toepassen van verschillende soorten bestanddelen uit de twee hoofdgroepen kan men een zeer groot aantal variaties van verfproducten maken.

De eigenschappen die een verfproduct als opgebrachte laag bezit worden hoofdzakelijk bepaald door het bindmiddel of de combinatie van bindmiddelen die er in zijn verwerkt. Het bindmiddel geeft aan een verflaag bijvoorbeeld glans, hardheid, elasticiteit, hechting, bestandheid tegen chemicaliën, bestandheid tegen water enz.

Verfsamenstelling:

 1. Bindmiddel
 2. Pigment en vulstof
 3. Oplos- en verdunningsmiddel
 4. Hulpstoffen